Explicos

business analyse

Ik vertaal uw business wensen naar een helder verhaal.

Wat ik zie...

Organisaties beschikken over steeds meer informatie. Steeds meer dingen worden meetbaar en waar vroeger informatie vaak in lokale systemen werd opgeslagen, is informatie steeds vaker beschikbaar via de cloud. Daarmee verandert de manier van werken.

Van oudsher werd voor ieder probleem een puntoplossing gezocht in de vorm van een systeem wat geschikt was voor één specifiek proces. Steeds vaker moet informatie uit verschillende systemen gebruikt worden in een proces. Dat zorgt ervoor dat een puntoplossing niet meer volstaat. Inhoud en vorm worden losgekoppeld. Informatie wordt centraal opgeslagen en verschillende applicaties die specifiek voor bepaalde processen gebruikt worden maken gebruik van die informatie.

Daarmee is de informatievoorziening in processen complexer geworden. Welke informatie wil je wel delen? Welke informatie niet? Welke informatie gebruik je in een proces? Hoe weet je zeker dat de kwaliteit van de informatie voldoende is voor jouw proces? Kortom, hoe zorg je dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon terecht komt?

Wat ik doe...

Ik help uw organisatie om helderheid en structuur te scheppen als het gaat om uw informatievoorziening. Ik vertaal markt- gebruikerswensen naar een helder functioneel ontwerp. Ik maak technologie simpel en begrijpelijk. Ik haal de essentie in complexe problemen naar boven.

Dit kan ik doen in rol van bijvoorbeeld functioneel beheerder, applicatiebeheerder, business analist of projectleider.

Wie ik ben...

Na een propedeuse Informatica ben ik Kunstmatige Intelligentie gaan studeren en afgestudeerd in de richting Autonome Systemen. Ik ben al jarenlang werkzaam op het grensgebeid tussen business en ICT. Ik heb een brede kennis van technologie en stel tegelijkertijd de goede vragen aan gebruikers om te begrijpen wat ze nodig hebben om hun werk zo simpel en snel mogelijk uit te kunnen voeren. Ik sla de brug tussen business en ICT.

Wat ik heb gedaan...

Productmanager @ Esri Nederland

Als productmanager heb ik het beheer en de processen rondom een aantal producten op orde gebracht. Ik heb daarnaast een duidelijk releasebeleid ingevoerd en ik heb er voor gezorgd dat de kennis over het product breder in de organisatie beschikbaar werd, wat heeft geleid tot een grotere betrokkenheid van de organisatie bij het product.

Ik heb het initiatief genomen om de processen van de afdeling helder te krijgen om zo uniformer en efficiënter te kunnen werken. Daarvoor heb ik samen met een collega een aantal sessies georganiseerd om in samenspraak te komen tot definitieve processen.

Vanuit een gebrek aan goed beschikbare informatie in mijn eigen functie, heb in het verleden verschillende malen intranetten verbeterd. Door de regie te nemen en met verschillende gebruikers gesprekken te voeren heb ik stap voor stap verbeteringen doorgevoerd die er toe hebben geleid dat het gebruik van intranet sterk steeg en er voor zorgde dat mensen het nut van informatiedeling zijn gaan inzien.

Programmamanager @ Gemeente Den Haag

Als programmamanager bij de gemeente Den Haag heb ik structuur aangebracht in het programma, door er voor te zorgen dat alle betrokken projecten onderdeel uit gingen maken van het programma. Daarnaast heb ik er voor gezorgd dat de communicatie tussen de projecten onderling en vanuit het programma goed verliep. Samen met het team heb ik de theoretische plannen die er lagen omgebouwd tot een praktische uitwerking waarin de gebruikers het uitgangspunt waren, zonder de achterliggende filosofie van het systeem uit het oog te verliezen.

Adviseur Informatiemanagement @ Gemeente Den Haag

In mijn rol als adviseur informatiemanagement sprak ik met de verschillende gebruikers en afdelingen binnen de Dienst Stadsbeheer om te kijken hoe we de informatievoorziening konden verbeteren. Daarvoor stelde ik adviesstukken op en schreef ik projectvoorstellen.

Andere functies die ik vervuld heb

Consultant @ ORTEC
Tester @ BP
Projectleider @ Rijksuniversiteit Groningen
Studieadviseur @ Rijksuniversiteit Groningen

Contact

E-mail

info@explicos.nl